Etusivu

Kehittämisohjelmamme tavoitteena on kiinnittää huomiota siihen, että tulevaa opiskelualaansa ja uraansa valitessaan nuoret uskaltaisivat tehdä tämän tärkeän valinnan antamatta sukupuolensa vaikuttaa päätökseensä. Vaikka Suomea pidetään verrattain tasa-arvoisena maana, on Suomessa havahduttu viime vuosina erääseen huolestuttavaan ilmiöön: stereotyyppinen ajattelu on edelleen vahvasti läsnä suomalaisessa työelämässä! Suomessa ajatellaan edelleen vahvasti että tietyt työt sopivan naiselle ja taas toiset miehelle – puhutaan jopa ”naisten ja miesten töistä”! On aika huolestuttavaa, että vain 13,9% palkansaajistamme ansaitsee elantonsa ammatissa, jossa miehiä ja naisia on melkein yhtä paljon tai jossa vähintään 40% työntekijöistä edustaa vähemmistöön jäävää sukupuolta.

Jako ”miesten ja naisten töihin” alkaa jo siinä vaiheessa, kun nuoret hakeutuvat jatkokoulutukseen. Itseasiassa mielestäni jako alkaa oikeastaan jo paljon aikaisemmin – jo siinä vaiheessa, kun lapsi syntyy! Kun perheeseen on syntynyt pieni vauva tai kun perheeseen odotetaan vauvaa, usein ensimmäinen kysymys, joka vanhemmille esitetään liittyy vauvan sukupuoleen: ”Onko se tyttö vai poika?”. Vain hyvin pieni vähemmistö suomalaisista vanhemmista päättää jättää lapsensa sukupuolen kertomatta ja kasvattaa lapsensa sukupuolineutraalisti. Suuressa osassa perheitä jo pienen lapsen kohdalla tehtyjä valintoja määrittää hyvin pitkälti hänen sukupuolensa. Sukupuoli saattaa vaikuttaa lapsen huoneen sisustuksessa käytettyihin väreihin sekä teemoihin, lapselle ostettaviin vaatteisiin ja leluihin sekä hänelle valikoitaviin harrastuksiin.

Olen itse hätkähtänyt monissakin tilanteissa, joissa omien lasteni on ikäänkuin vaivihkaa annettu ymmärtää, etteivät hänen tekemänsä valinnat ole välttämättä hänen sukupuolensa huomioon ottaen ”sopivia”. Vai mitä sanotte pikaruokalan myyjästä, joka melkein hätkähti kysyttyään tuleeko lelu tytölle vai pojalle, pojan ilmoittaessa haluavansa korun taisteluhahmon sijaan? Poika huomasi myyjän hätkähdyksen itsekin ja ehätti sanomaan, että haluaa antaa korun siskolle lahjaksi. Metrossa ystävällinen lipuntarkastaja ehätti hakemaan pojalle punaisen lippukotelon tilalle vihreää selittäen pojalle, että siten hänen siskonsa saa punaisen ja ystäväni ihmetteli, että meillä pojatkin leikkivät kotileikkejä.

Tätä taustaa vasten ei ole vaikea ymmärtää, että vain harva nuori uskaltaa valita ammattinsa vastoin yleisiä sukupuolinormeja! Jos poika haluaa kouluttautua kätilöksi tai tyttö insinööriksi, joutuu hän todennäköisesti perustelemaan valintaansa paljon enemmän kuin kätilöksi kouluttautuva tyttö tai insinööriksi kouluttautuva poika. Pyrimme kampanjassamme korostamaan, että ammatti kannattaa valita omien mielenkiinnon kohteiden sekä vahvuuksien mukaan antamatta oman sukupuolen vaikuttaa valintaan.

Koska työelämämme on niin kovin selkeästi jakautunut miesten ja naisten ammatteihin, on työelämässämme myös joitakin merkittäviä tasa-arvohaasteita. Usein kuulee sanottavan, että naisen euro on 83 senttiä ja ikävä kyllä naisten palkat ovat keskimäärin Suomessa huomattavasti miesten palkkoja matalammat. Tämä johtuu osittain siitä, että miehet työskentelevät naisia useammin johtotehtävissä, mutta suurelta osin se johtuu siitä, että niinsanotuista miesten töistä maksetaan yleensä parempaa palkkaa kuin niinsanotuista naistentöistä, jotka ovat tyypillisimmillään hoiva- ja opetusaloilta. Insinöörin ja sairaanhoitajan palkkapussissa on melkoinen ero! Ei tarvinne mainita, että insinöörit ovat useimmiten miehiä ja sairaanhoitajat naisia. Toinen selkeä tasa-arvohaaste liittyy lastenhoitoon; nykysysteemissä äidit ottavat päävastuun lastenhoidosta isien ollessa enemmän töissä. Vanhempainvapaista alle 9% on Suomessa miesten pitämiä. Kolmas suomalaiseen työelämään liittyvä tasa-arvohaaste on niin sanottu lasikatto-ilmiö, joka tarkoittaa sitä, että ylimmissä johtoportaissa on vain vähän naisia.

Haluamme korostaa kehittämisohjelmassamme, ettei ole olemassa miesten ja naisten töitä – on olemassa vain ennakkoluuloja, joista on jo aika päästä eroon! Hyvä uutinen on se, että edellä mainitut kolme tasa-arvoon liittyvää haastetta liittyvät kaikki kiinteästi yhteen ja jos yhteenkin näistä haasteista saadaan pureuduttua siten, että tilanne lähtee purkautumaan lankavyyhden lailla, tämä vaikuttaa myös kahteen muuhun haasteeseen positiivisella tavalla. Jos kiinnostuit kehittämisohjelmastamme, voit lukea siitä lisää Tietoja kehittämisohjelmastamme –sivulta.

Sponsor

Sponsor 2016 –  Service Netticasino!